Brugbar viden              
giver brugbare resultater...    
 

CAVALIUS  research

    


Start
--

Kundeanalyse
Markedsanalyse 
HR målinger

 

Projektledelse

--

Om Cavalius

Eks. på kunder

Kontakt

 

Invitation:

Få mere at vide i forhold til netop jeres situation.

Få en uforpligtende dialog via mail, telefon eller ansigt til ansigt.

 

     © 1999-2009 Cavalius

 


 

Metoder

  • Online analyse - spørgeskema via Internettet. Respondenterne inviteres til at deltage via e-mail med unikt link, som leder dem til (det ellers ikke tilgængelige) spørgeskema, som besvares i browseren.
  • Telefoninterview
  • Fokusgrupper - gruppeinterview
  • Andre metoder: Papir spørgeskema, informationssøgning, individuelle interview etc.

Hovedfaser i en analyseproces

Det kan synes umuligt at beskrive det typiske forløb i en markeds-analyse, for enhver analyse bør være specifikt tilpasset til den konkrete situation. Men ved at prøve får vi måske alligevel her nævnt nogle ting, der er generelt anvendelige.

Der er dog altid 3 hovedfaser. Set udefra bemærker man nok oftest især den midterste, men det er vigtigt – også som analysekøber – at have fokus på alle 3.

1. Afklare problemer og planlægge analysen

Her diskuteres, hvad problemet (eller muligheden!) reelt er. Det bør være styrende for alt det følgende. Denne problemafklaring bør være grundig, mens planlægningen af analysen ikke bør være så fast specificeret, at der ikke er mulighed for 'at forfølge et interessant spor'.

I denne fase aftales også spørgerammer/spørgeskemaer, søgeprofiler til evt. data-basesøgninger, afklaring af målgruppe/stikprøve etc.

Analysekøbers konstruktive input i denne fase er væsentlige for slutresultatet. Virksomheden og analytikeren vil typisk have forskellig viden og synsvinkel, så der kan opnås meget ved et godt samarbejde.

2. Gennemføre informationsindsamling

Denne fase gennemføres ret forskelligt afhængigt af hvilke metoder, der er aftalt.

Analysekøber vil undervejs typisk kun blive kort inddraget i tilfælde af evt. korrek-tioner eller afklaringer af særlige forhold, man støder på.

3. Bearbejde og rapportere resultater

Rapporteringen bør ikke blot være endeløse talkolonner og statistiske parametre. Det er vigtigt at præsentere resultaterne, så de har relation til problemstillingerne fundet i fase 1.

Det kan være nyttigt at tage et møde med alle implicerede for at diskutere resultaternes betydning og anvendelse.

Og skulle man hægte en fjerde fase på oversigten her, så ville det være:   Konkret anvendelse af resultaterne i de fremtidige beslutninger og aktiviteter. Ellers er indsatsen mere eller mindre spildt.

  

 

 

 
CAVALIUS research, Vinagervej 30, DK-2800 Lyngby.
Kontakt: Jack Otto Kristensen på: 
jack@cavalius.dk el. 23 72 76 11.